Sa atong mga pinalangga nga mga Real Property Tax payers nga may eogta sa Banwa it Malinao, amon nga gina anunsyo it uman nga ro atong deadline para sa kondonasyon sa mga penalty it mga uwa pa habayran nga eogta hay hasta lang sa December 31, 2022.
Ngani aton raya nga kalitan para mabayaran atong buwis sa atong mga eogta.

Saeamat gid!